Lactel: một thương hiệu sữa hàng đầu của Pháp trong 40 năm

Tin tức Không có phản hồi 3 lượt xem admin

Từ năm 1968, Lactel đã sản xuất sữa tươi chất lượng cao nhất ở Pháp. […]